Kryskiw Liubomyr Stepanovych

  • Блажеєвський М. Є., Криськів Л. С. Реакція Шенемана [Електронний ресурс] // Фармацевтична енциклопедія. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/15001/reakciya-shenemana.

  • Blazheyevskiy M. Ye., Kryskiw L. S. Kinetic spectrophotometric method for the determination of suxamethonium chloride // Chemistry & chemical technology – 2015. – V. 9, №3. – P. 261–265.

  • Блажеєвський М. Є., Криськів Л. С. Кінетико-спектрофотометричне визначення арпеналу за реакцією пергідролізу // Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології. – 2014. – Т. 1, №. 121 – С. 189-196.

  • Blazheyevskiy M. Ye, Kryskiw L. S. Development of the kinetic-spectrophotometric method for quantitative determination of zopiclone in tablets by the perhydrolysis reaction // Вісник фармації. – 2014. – Т. 3, №. 79 – С. 38-41.

  • Блажеєвський М. Є., Криськів Л. С. Кінетико-спектрофлуориметричне визначення D,L-лізину ацетилсаліцилату за реакцією пергідролізу з калію гідрогенпероксомоносульфатом у препараті «Ацелізин-КМП» // Фармаком. – 2014. – Т. 4. – С. 35-41.

  • Blazheyevskiy M. Ye., Kryskiw L. S. Kinetic spectrophotometric determination of acetylsalicylic acid in dosage form "ACELYSIN-KMP" // J. Chem. Pharm. Res. – 2013. – V. 5, №10. – P. 102–107.

  • Блажеєвський М. Є., Криськів Л. С., Шевельова Н. Є. Синтез, фізико-хімічні властивості та специфічна біологічна активність імідопохідних деяких пероксикарбонових кислот // Журн. орг. та фарм. хімії. – 2012. – Т. 10, №. 39 – С. 46-50.

  • Блажеєвський М. Є., Криськів Л. С. Кінетико-спектрофотометричне визначення ацетилхоліну // Укр. мед. альманах. – 2012. – Т. 15, № 3 – С. 31-33.

  • Блажеєвський М. Є., Криськів Л. С. Кінетико-спектрофотометричне визначення спазмолітину // Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 6 – С. 67-73.