Kryskiw Liubomyr Stepanovych


 • Мосула Л. М. Досвід впровадження нової навчальної дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків» у процесі підготовки майбутніх провізорів / Л. М. Мосула, Л. С. Криськів, Т. В. Кучер // Медична освіта. – 2019. - № 2. – С. 31-35.
 • Хемілюмінесцентний метод визначення бензоїлу пероксиду у лосьйоні «угресол» за люміноловою реакцією / М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів // Аналітична хімія у фармації: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19-20 березня 2015 р.). – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. – С. 78-79.
 • Kinetic spectrophotometric method for the determination of suxamethonium chloride / M. Blazheyevskiy, L. Kryskiw // Chemistry & chemical technology – 2015. – V. 9, №3. – P. 261–265.
 • Кінетико-спектрофотометричне визначення арпеналу за реакцією пергідролізу / М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів // Проблеми екологічної та медичної генетики та клінічної імунології. – 2014. – Т. 1, №. 121 – С. 189-196.
 • Development of the kinetic-spectrophotometric method for quantitative determination of zopiclone in tablets by the perhydrolysis reaction / M.Ye.Blazheyevskiy, L.S.Kryskiw // Вісник фармації. – 2014. – Т. 3, №. 79 – С. 38-41.
 • Кінетико-спектрофлуориметричне визначення D,L-лізину ацетилсаліцилату за реакцією пергідролізу з калію гідрогенпероксомоносульфатом у препараті «Ацелізин-КМП» / М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів // Фармаком. – 2014. – Т. 4. – С. 35-41.
 • Декл. пат. на кор. мод. № 90893 Спосіб кількісного визначення сукцинонітрилу; G01N 21/77 М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів. – № u 2014 00855; заявл. 30.01.14.; опубл. 10.06.2014, Бюл. №11.
 • Декл. пат. на кор. мод. № 92678 Спосіб кількісного визначення ацетильної функціональної складової; G01N 21/77, М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів. – № u 2014 03542; заявл. 07.04.14; опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16.
 • Kinetic spectrophotometric determination of acetylsalicylic acid in dosage form "ACELYSIN-KMP" / M. Blazheyevskiy, L. Kryskiw // J. Chem. Pharm. Res. – 2013. – V. 5, №10. – P. 102–107.
 • Синтез, фізико-хімічні властивості та специфічна біологічна активність імідопохідних деяких пероксикарбонових кислот / М.Є.Блажеєвський, Л.С.Криськів, Н.Є.Шевельова // Журн. орг. та фарм. хімії. – 2012. – Т. 10, №. 39 – С. 46-50.
 • Кінетико-спектрофотометричне визначення ацетилхоліну / М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів// Укр. мед. альманах. – 2012. – Т. 15, № 3 – С. 31-33.
 • Кінетико-спектрофотометричне визначення спазмолітину / М.Є. Блажеєвський, Л.С. Криськів // Фармацевтичний журнал. – 2012. – № 6 – С. 67-73.