Polyak Olga Bogdanivna


 • Н. О. Зарівна. Методичні аспекти викладання фізичних методів аналізу вітчизняним студентам / О. Б. Поляк, Л. С. Логойда, Н. В. Горлачук// Медична освіта. – 2019. – № 1. – С. 71–73.
 • Nataliy Horlachuk. Chromatography–mass spectrometry analysis of tianeptine in urine / Nataliy Horlachuk, Iryna Halkevych, Liliya Logoyda, Ludmyla Mosula,Nadiya Zarivna, Olgya Polyauk // International Journal of Green Pharmacy - Jan-Mar 2019 - 13 (1) - S87-91.
 • Liliya Logoyda. In Vitro Dissolution Kinetics of Bisoprolol Tablets Under Biowaiver Conditions / Liliya Logoyda, Nataliy Horlachuk, Nadiya Zarivna, Olgya Polyauk, Yuriy Soroka, Maksym Herasymiuk // Asian Journal of Pharmaceutics - Jan-Mar 2019 • 13 (1) - S54-58.
 • Liliya Logoyda. Ultra-high-performance Liquid Chromatography as an Assay Method for the Investigation of Conditions of Captopril Extraction by Organic Solvents / Liliya Logoyda, Mariya Mykhalkiv, Olgya Polyauk, Nadiya Zarivna, Yuriy Soroka, Olha Demydiak // Asian Journal of Pharmaceutics - Jan-mar 2018 (Suppl). - 11 (4) |- S111-114.
 • Mariya Mykhalkiv. HPLC as an assay method for the investigation of conditions of bisoprolol extraction by organic solvents / Mariya Mykhalkiv, Liliya Logoyda, Olgya Polyauk, Nadiya Zarivna, Yuriy Soroka, Svitlana Ryabokon, Mariia Riabokon // International Journal of Green Pharmacy - Jan-Mar 2018 (Suppl) - 12 (1) - S276-279.
 • Olgya Polyauk, Liliya Logoyda. The investigation of conditions of API from group of calcium channel blockers extraction by organic solvents by using high-performance liquid chromatography as assay method. Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. Vol 10, Issue 10, 2017, 354-356.
 • Пробопідготовка діючих речовин амлодипіну бесилату, ніфедипіну та верапамілу гідрохлориду для подальших біоаналітичних досліджень: інформ. лист / О. Б. Поляк, Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко. – К.: Центр «Укрмедпатентінформ» МОЗ України, 2017. – № 272-2017. – 4 с.
 • Вивчення робастності методики хроматографічного визначення ніфедипіну в лікарських засобах: метод. рекомендації / Л. С. Логойда, Д. Б. Коробко, О. Б. Поляк. – К.: Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України, 2017. – 89.17/183.17. – 16 с.
 • L. S. Logoyda, O. B. Polyauk, D. B. Korobko, M. B. Chir. Development and Validation of Methods of Quantitative Determination of Loratadine in Tablets. Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care, 2016; Vol. 8 (2): 62-66.
 • Polyauk O. Development and Validation of Methods of Assay of Loratadine in Tablet / Polyauk O., Korobko D., Logoyda L., Zarivna N. // East European Scientific Journal. –2016 .– Vol. 6. – P. 5-9.
 • Горлачук Н. В. Визначення міансерину в біологічному матеріалі методом високоефективної рідинної хроматографії / Н. В. Горлачук, О. Б. Поляк // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2016. – № 15. – С. 48-50.
 • Метод профілактики і лікування стресу Інформаційний лист № 23-2015. – Київ, 2015. Д. Б. Коробко, Л. С. Логойда, Зарівна Н. О., Поляк О. Б.
 • Іванець Л. М., Поляк О. Б., Загричук Г. Я. Дослідження механізму реакції гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2014. – Том 27 (66). – № 1. – С. 277-282.
 • Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Логойда Л. С., Зарівна Н. О., Сем’янів О. В. Розробка і валідація методик ідентифікації лоратадину в таблетках. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – (14) 2014. – № 1. – С. 55–58.
 • Іванець Л.М., Поляк О.Б. Роль розрахункових задач з модулів «Колоїдна хімія» та «Фармацевтична хімія» у підготовці спеціалістів фармації. // Медична освіта. – 2013. - № 3. – С. 133-134.
 • Логойда Л. С., Коробко Д. Б., Івануса І. Б., Зарівна Н. О., Поляк О. Б. Обґрунтування складу активних фармацевтичних інгредієнтів таблеток з екстрактами валеріани, меліси та гліцину за результатами вивчення стреспротективної дії. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Медицина. Фармація. Збірник наукових праць. – Одеса, 2013. - № 4. – С. 37-40.
 • Волянська Н.І., Соколова Л.В., Бердей І.І., Поляк О.Б., Павх О.І. Кількісне визначення таурину в різних рецептурах гелів. // Фармацевтичний часопис. – 2012. - № 1. – С. 50-52.
 • Поляк О.Б., Іванець Л.М., Дребот І.С. Вивчення розподілу дезлоратадину та збереження в органах отруєних ним тварин. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Том 25 (64). – № 2. – С. 270-273.
 • Коробко Д.Б., Поляк О.Б. Виробнича практика з фармацевтичної хімії – необхідна складова підготовки майбутнього спеціаліста в галузі фармації. // Медична освіта. – 2012. - № 4. – С. 70-72.
 • Іванець Л.М., Поляк О.Б., Загричук Г.Я. Каталітичний вплив третинних амінів і піридинів на реакцію гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом. // Наукові записки. Серія: хімія. – 2011. – № 18 – С. 35-39.
 • Дребот І.С., Поляк О.Б. Методи виділення дезлоратадину з біологічного матеріалу. // Медична хімія. – 2010. – № 1. – С. 128–132.
 • Іванець Л.М., Поляк О.Б. Розв’язування задач з модулів “фізична хімія” та“фармацевтична хімія” як важливий елемент підготовки спеціалістів фармації. // Медична освіта. – 2010. - № 4. – С. 40-42.
 • Поляк О.Б. Спектрофотометричне визначення та екстракція дезлоратадину органічними розчинниками з водних розчинів залежно від рН середовища. // Медична хімія. – 2009. – № 1. – С. 67–70.
 • Вронська Л.В., Михалків М.М., Дмухальська Є.Б., Поляк О.Б. та ін. Перший досвід впровадження Z-системи у викладання хімічних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімії. // Медична освіта. – 2008. - № 1. – С. 37-40.
 • Лелека М.В., Поляк О.Б., Козир Г.Р. Роль навчальної практики з організації економіки фармації в системі оволодіння студентами практичними навичками. // Медична освіта. – 2008. - № 1. – С. 50-51.
 • Поляк О.Б. Ідентифікація дезлоратадину хімічними та фізико-хімічними методами. // Фармацевтичний часопис. – 2008. - № 4. – С. 57-61.
 • Поляк О.Б., Бондар В.С. ТШХ-скринінг лоратадину та дезлоратадину. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2007. - ХХ випуск. – С. 184–189.
 • Гончарук Н.В., Галькевич І.Й., Поляк О.Б. Застосування методу хроматографії в тонкому шарі сорбенту для ідентифікації тіанептину. // Фармацевтичний часопис. – 2007.- № 3 (3). – С. 37–38.
 • Інформаційний лист “Дослідження біологічного матеріалу на наявність лоратадину методом високоефективної рідинної хроматографії” (№ 72 - 2005).
 • Поляк О. Б. Хіміко-токсикологічне дослідження лоратадину. Автореф. дис. … канд. фарм. наук. – Х., 2005. – 20 с.
 • Поляк О.Б., Бондар В.С. Кількісне визначення та екстракція лоратадину органічними розчинниками з водних розчинів в залежності від рН середовища. // Вісник фармації. – 2004. – № 1 (37). – С. 28–31.
 • Бондар В.С., Поляк О.Б. ТШХ-скринінг лоратадину та його виділення з біологічних рідин. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2004. – ХІІ випуск.– Т. 3. – С. 4–8.
 • Поляк О.Б., Бондар В.С. Порівняльна оцінка методів виділення лоратадину з біологічного матеріалу. // Медична хімія. – 2004. – № 1. – С. 106–110.
 • Поляк О.Б., Бондар В.С. Розробка методів ідентифікації лоратадину.// Вісник фармації. – 2003. – № 4 (36). – С. 40–44.