Polyak Olga Bogdanivna

 • Peleshok K. Ye., Logoyda L. S., Poliak O. B. Development and methodology for the estimation of atenolol and valsartan in pharmaceuticals // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2020. – № 1. – С. 30–33.

 • Horlachuk N. V., Halkevych I. I., Logoyda L. S., Mosula L. M., Zarivna N. O., Polyauk O. B. Chromatography–mass spectrometry analysis of tianeptine in urine // International Journal of Green Pharmacy. – 2019. – № 13 (1). – Р. 87-91.

 • Logoyda L. S., Horlachuk N. V., Zarivna N.O., Polyauk O. B., Soroka Y. V., Herasymiuk M. I. In Vitro Dissolution Kinetics of Bisoprolol Tablets Under Biowaiver Conditions // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2019. – № 13 (1). – Р. 54-58.

 • Mykhalkiv M. M., Logoyda L. S., Polyauk O. B., Zarivna N. O., Soroka Y. V., Ryabokon S., Riabokon M. HPLC as an assay method for the investigation of conditions of bisoprolol extraction by organic solvents // International Journal of Green Pharmacy. – 2018. – Vol. 12, № 1. – P. 276-279.

 • Logoyda L. S., Mykhalkiv M. M., Polyauk O. B., Zarivna N. O., Soroka Y. V., Demydiak O.L. Ultra-high-performance Liquid Chromatography as an Assay Method for the Investigation of Conditions of Captopril Extraction by Organic Solvents // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2018. – (Suppl). 11 (4). – P. 111-114.

 • Polyauk O. B., Logoyda L. S. The investigation of conditions of API from group of calcium channel blockers extraction by organic solvents by using high-performance liquid chromatography as assay method // Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. – 2017. – Vol. 10, Issue 10. – P. 354-356.

 • Горлачук Н. В., Поляк О. Б. Визначення міансерину в біологічному матеріалі методом високоефективної рідинної хроматографії // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2016. – № 15. – С. 48-50.

 • Polyauk O. B., Korobko D. B., Logoyda L. S., Zarivna N. O. Development and Validation of Methods of Assay of Loratadine in Tablet // East European Scientific Journal. – 2016 .– Vol. 6. – P. 5-9.

 • Logoyda L. S., Polyauk O. B., Korobko D. B., Chir M. B. Development and Validation of Methods of Quantitative Determination of Loratadine in Tablets // Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care. – 2016. – Vol. 8 (2). – P. 62-66.

 • Коробко Д. Б., Поляк О. Б., Логойда Л. С., Зарівна Н. О., Сем’янів О. В. Розробка і валідація методик ідентифікації лоратадину в таблетках // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2014. – № 1. – С. 55–58.

 • Іванець Л. М., Поляк О. Б., Загричук Г. Я. Дослідження механізму реакції гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2014. – Том 27 (66). – № 1. – С. 277-282.

 • Логойда Л. С., Коробко Д. Б., Івануса І. Б., Зарівна Н. О., Поляк О. Б. Обґрунтування складу активних фармацевтичних інгредієнтів таблеток з екстрактами валеріани, меліси та гліцину за результатами вивчення стреспротективної дії // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія: Медицина. Фармація. Збірник наукових праць. – Одеса, 2013. - № 4. – С. 37-40.

 • Поляк О. Б., Іванець Л. М., Дребот І. С. Вивчення розподілу дезлоратадину та збереження в органах отруєних ним тварин // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2012. – Том 25 (64). – № 2. – С. 270-273.

 • Волянська Н. І., Соколова Л. В., Бердей І. І., Поляк О. Б., Павх О. І. Кількісне визначення таурину в різних рецептурах гелів // Фармацевтичний часопис. – 2012. - № 1. – С. 50-52.

 • Іванець Л. М., Поляк О. Б., Загричук Г. Я. Каталітичний вплив третинних амінів і піридинів на реакцію гідразиду О,О-дифенілтіофосфорної кислоти з фенілізотіоціанатом // Наукові записки. Серія: хімія. – 2011. – № 18 – С. 35-39.

 • Дребот І. С., Поляк О. Б. Методи виділення дезлоратадину з біологічного матеріалу // Медична хімія. – 2010. – № 1. – С. 128–132.

 • Поляк О. Б. Спектрофотометричне визначення та екстракція дезлоратадину органічними розчинниками з водних розчинів залежно від рН середовища // Медична хімія. – 2009. – № 1. – С. 67–70.

 • Поляк О. Б. Ідентифікація дезлоратадину хімічними та фізико-хімічними методами // Фармацевтичний часопис. – 2008. - № 4. – С. 57-61.

 • Гончарук Н. В., Галькевич І. Й., Поляк О. Б. Застосування методу хроматографії в тонкому шарі сорбенту для ідентифікації тіанептину // Фармацевтичний часопис. – 2007.- № 3 (3). – С. 37–38.

 • Поляк О. Б., Бондар В. С. ТШХ-скринінг лоратадину та дезлоратадину // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2007. - ХХ випуск. – С. 184–189.

 • Поляк О.Б., Бондар В.С. Порівняльна оцінка методів виділення лоратадину з біологічного матеріалу // Медична хімія. – 2004. – № 1. – С. 106–110.

 • Бондар В.С., Поляк О.Б. ТШХ-скринінг лоратадину та його виділення з біологічних рідин // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики. – 2004. – ХІІ випуск.– Т. 3. – С. 4–8.

 • Поляк О.Б., Бондар В.С. Кількісне визначення та екстракція лоратадину органічними розчинниками з водних розчинів в залежності від рН середовища // Вісник фармації. – 2004. – № 1 (37). – С. 28–31.

 • Поляк О.Б., Бондар В.С. Розробка методів ідентифікації лоратадину // Вісник фармації. – 2003. – № 4 (36). – С. 40–44.