Mosula Liudmila Markiyanivna

 • Marchyshyn S. M., Skrynchuk O., Budniak L., Mosula L. M. Investigation of phenolic compounds of the leaves of Crambe cordifolia Steven and Crambe koktebelica (Junge) N. // The Pharma Innovation. – 2020. – Vol. 9, №1. – Р. 14–17.

 • Horlachuk N., Halkevych I., Mosula L. Chromatography-mass spectrometry analysis of tianeptine in urine // International Journal of Green Pharmacy. – 2019. – Vol. 13, №1. – Р. 87–91.

 • Горлачук Н. В., Мосула Л. М., Зарівна Н. О. Хромато-мас-спектрометричний аналіз тіанептину в сечі // Медична та клінічна хімія. – 2018. - Т. 20, № 4. – С. 146-152.

 • Марчишин С. М. Стойко Л. І., Мосула Л. М. Визначення флаваноїдів тирличу хрещатого трави (Gentiana cruciata L) // Фітотерапія. Часопис. – 2018. - № 2. – С. 58-61.

 • Мосула Л. М. Синтез нових неконденсованих систем з бензотіазольним фрагментом у положенні 5 тіазолідинового циклу // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2013. - № 1. – C. 59–62.

 • Мосула Л. М. Взаємозв’язок «структура – протипухлинна активність» 4-тіазолідонів з бензотіазольним фрагментом у молекулах // Запорожский медицинский журнал. – 2013. – № 1. – С. 58–62.

 • Гаврилюк Д. Я., Мосула Л. М., Вознюк О. В. Синтез та протипухлинна активність нових неконденсованих похідних піразоліну з 1,2,4-тріазольним та бензазольними фрагментами в молекулах // Фармацевтичний часопис. – 2012. - № 4. – С. 7-11.

 • Мосула Л. М. Противірусна активність 3-бензотіазолзаміщених похідних 4-тіазолідинону // Фармацевтичний часопис. – 2012. - № 3. – С. 22-26.

 • Зіменковський Б. С., Гаврилюк Д. Я., Мосула Л. М. 4-Тіазолідинони з бензотіазольним фрагментом – основні підходи до синтезу та біологічна активність // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 2. – С. 7-18.

 • Гаврилюк Д. Я., Мосула Л. М., Грабоус О. М. Синтез та протитуберкульозна активність 5-етокси(ариламіно)метиліден-2-тіоксо-4-тіазолідинонів з бензтіазольним фрагментом в 3 положенні / // Фармацевтичний часопис. – 2011. – № 3. – С. 6–11.

 • Havrylyuk D. Ya., Mosula L. M., Zimenkovsky B. S. Synthesis and anticancer activity evaluation of 4-thiazolidinones containing benzothiazole moiety // European Journal of Medicinal Chemistry. – 2010. – Vol. 45, №11. – Р. 5012–5021.

 • Мосула Л. М., Зіменковський Б. С., Огурцов В. В. Протипухлинна активність та QSAR-аналіз похідних роданіну з бензтіазольним фрагментом у молекулах // Фармацевтичний журнал. – 2010. – № 2. – С. 77–83.

 • Mosula L. M., Zimenkovsky B. S., Havrylyuk D. Ya. Synthesis and antitumor activity of novel 2-thioxo-4-thiazolidinones with benzothiazole moieties // Farmacia. – 2009. – Vol. 57, № 3. – Р. 321-330.

 • Мосула Л. М., Гаврилюк Д. Я., Казьмірчук Г. В. Синтез та попередня оцінка фармакологічного потенціалу похідних роданіну з бензтіазольним фрагментом у молекулах // Фармацевтичний журнал. –2009. – № 1. – С. 54–60.

 • Мосула Л. М., Гаврилюк Д. Я., Лесик Р. Б. Синтез нових 5-ариліден-2-(6-метилбензтіазоліліміно)-4-тіазолідонів // Фармацевтичний часопис. –2009. – № 1. – С.6–9.

 • Мосула Л. М., Лесик Р. Б. Синтез та дослідження протитуберкульозної активності 5-ариліден-3-(бензтіазол-2-іламіно)-2-тіоксо-4-тіазолідонів // Фармацевтичний журнал. –2008. – № 1. – С. 56–61.

 • Коробко Д. Б., Бєленічев І. Ф., Мосула Л. М. Пошук перспективних сполук з антиоксидантною дією серед похідних 7-фенетил-8-гідразинотеофіліну // Медична хімія. – 2005. - Т. 7, № 4 – С. 11-15.