Ivanusa Iryna Bogdanivna

  • Ivanusa I. High-performance liquid chromatography as an assay method for the investigation of conditions of enalapril maleate extraction by organic solvents / Мykhalkiv, M., Logoyda L., Soroka, Y., Yakubyshyna, I. // International Journal of Green Pharmacy. 2018. Vol. 12, № 1. Р. 62–65.
  • Iryna Ivanusa Phytochemical analysis of secondary metabolites of Satureja Hortensis L. / Mariia Shanaida, Iryna Ivanusa, Ivanna Kernychna // International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. – India, 2017. - № 2. – С. 315 – 318.
  • Iryna Ivanusa Development of the methodology of the chromatographic determination of nifedipine in medicines / Liliya Logoyda, Dmytro Korobko, Iryna Ivanusa, Kovalenko Serhii // Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, 2017. -№ 3. – С. 149 – 152.
  • Івануса І.Б. Зміна деяких показників антиоксидантної системи в щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету 2 типу / О. Б. Фурка, І. Б. Івануса, М. М. Михалків, І. М. Кліщ // Медична та клінічна хімія. – Тернопіль, 2017. Т. 19. № 1 – С. 25 – 30.
  • Вплив ацетамінофену на зміну показників ендогенної інтоксикації і стану плазматичних мембран у тварин на тлі цукрового діабету типу 2 / О. Б. Фурка, І. Б. Івануса, М. М. Михалків, І. М. Кліщ // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland, Vol 7 No 8 2017. – С. 1550 – 1561.
  • Аcetaminophen influence on free radical oxidation indices changes in rats with type 2 diabetes mellitus / О. B. Furka, І. B. Ivanusa, М. М. Mykhalkiv, І. М. Klishch // International Journal of Medicine and Medical Research 2017, Volume 3, Issue 2, p. 45–50
  • Івануса І.Б. Методи дослідження зопіклону в об’єктах судової експертизи / Коробчук В.М., Яцюк В.М., Михалків М.М., Івануса І.Б. // Фармацевтичний часопис. – Тернопіль, 2016. - № 1. – С. 59 –
  • Івануса І.Б. Необхідність поглибленого вивчення фізико-хімічних методів аналізу у фармацевтичній освіті / І.Б. Івануса, М.М. Михалків // Медична освіта. – Тернопіль, 2016. - № 1. – С. 74 – 77.
  • Ivanusa I. B. Intensity of oxidative processes in a rat’s organism, damaged by tetrachloromethane after using lancifolia hosta leaves tincture / O. S. Lynda, I. B. Ivanusa, L. S. Fira, P. H. Lykhatskyi // Фармацевтичний часопис. – Тернопіль, 2016. - № 3. – С. 58 – 62.
  • Ivanusa I. B. Biochemical parameters of lipid metabolism in animals affected by heavy metal salts and treated with carnitine chloride and sodium alginate / I. R. Bekus, M. V. Kyryliv, I. B. Ivanusa, O. B. Furka, I. Ya. Krynytska, M. I. Marushchak // International Journal of Medicine and Medical Research. – Ternopil, 2016. - № 2. – С. 42 – 46.
  • Івануса І.Б. Окиснювальна модифікація білків і стан ендогенної інтоксикації при гострому токсичному ураженні ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів при корекції тіотриазоліном / І.Б. Івануса // Український біофармацевтичний журнал. – Харків, 2015.-№ 2(37)/2015. – С. 49 – 53.
  • Івануса І.Б. Особливості показників вільнорадикального окиснення і антиоксидантної системи у тварин за умов гострого токсичного та субхронічного ураження ацетамінофеном на тлі довготривалого застосування естрогенів та прогестинів при корекції тіотриазоліном та гепадифом / І.Б. Івануса // Фармацевтичний часопис. – Тернопіль, 2015. - № 2(34)/2015. – С. 101 – 107.
  • Івануса І.Б. Вплив тіотриазоліну та гепадифу на метаболічні процеси у тварин з гострим токсичним та субхронічним ураженням ацетамінофеном на фоні довготривалого застосування естрогенів та прогестинів / І.Б. Івануса // Фармацевтичний часопис. – Тернопіль, 2015. - № 3. – С. 78 – 82.
  • Івануса І.Б. Роль розрахункових задач при вивченні аналітичної хімії у фармацевтичній освіті / І.Б. Івануса, М.М. Михалків, А.Є. Демид // Медична освіта. – Тернопіль, 2015. - № 4. – С. 24 – 26.
  • Івануса І.Б. Визначення елементного складу шпинату городнього (Spinacia oleracea L.) родини Лободових (Chenopodiaceae) /І.З. Кернична, І.Б. Івануса, М.М. Михалків // Медична та клінічна хімія. – 2015. – № 4. ­- С. 84-86.
  • Івануса І.Б. Вплив алкогольної інтоксикації на ліпідний профіль печінки та крові білих щурів / І.Р. Бекус, М.В. Кирилів, І.Я. Криницька, І.Б. Івануса // Український біофармацевтичний журнал. – Харків, 2014. - № 1(30). – С. 4 – 8.
  • Івануса І.Б. Розробка методик ідентифікації фенібуту в лікарських засобах / Л.С. Логойда, Н.О. Зарівна, І.Б. Івануса // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль, 2014. - № 1(20)/2014. – С. 63 – 66.
  • Івануса І.Б. Особливості гуморальної ланки імунної системи у щурів з гострим гепатитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу / О.Й. Зарічна, І.Б. Івануса, І.М. Кліщ // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – Тернопіль, 2014. - № 2(21). – С. 77 –80.
  • Івануса І.Б. Реалізація міждисциплінарної інтеграції при вивченні хімічних дисциплін студентами фармацевтичного факультету / Михалків М.М., Демид А.Є., Чубка М.Б., Івануса І.Б. // Медична освіта. — Тернопіль, 2013. — № 4. — С. 61–65.
  • Івануса І.Б. Обгрунтування складу активних фармацевтичних інгредієнтів таблеток з екстрактами валеріани, меліси та гліцину за результатами вивчення стреспротекторної дії / Логойда Л.С., Коробко Д.Б., Івануса І.Б., Зарівна Н.О., Поляк О.Б. // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. — Одеса, 2013. — № 4. — С. 37–40.
  • Івануса І.Б. Вивчення ефективності стреспротекторної дії комбінації з екстрактами валеріани, меліси та гліцину / Логойда Л.С., Коробко Д.Б., Івануса І.Б., Зарівна Н.О. // Південноукраїнський медичний науковий журнал. — Одеса, 2013. — № 6. — С. 79–82.
  • Івануса І. Б. Окиснювальна модифікація білків і стан ендогенної інтоксикації при гострому токсичному ураженні ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів / І. Б. Івануса, І. Р. Бекус, М. М. Михалків // Клінічна та експериментальна патологія. — Чернівці, 2012. — № 1. — С. 66–75
  • Івануса І. Б. Морфологічне дослідження гепатопротекторної ефективності тіотриазоліну при застосуванні ацетамінофену в комбінації з прогестинами та естрогенами в експерименті / І. Б. Івануса, Т. К. Головата, І. З. Кернична // Вісник наукових досліджень. — Тернопіль, 2011. — № 2. — С. 130–132
  • Івануса І. Б. Вплив ацетамінофену на активність процесів ліпопероксидації і стан антиоксидантної системи статевозрілих щурів-самок на тлі тривалого застосування прогестинів та естрогенів / І. Б. Івануса, І. М. Кліщ, І. З. Кернична, Н. А. Василишин // Медична хімія. — Тернопіль, 2011. — № 2. — С. 56–62
  • Івануса І. Б. Вплив тіотриазоліну на деякі показники антиоксидантної системи, вільнорадикального окиснення та ендогенної інтоксикації у щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі тривалого введення естрогенів і прогестинів / І. Б. Івануса // Медична хімія. — Тернопіль, 2011. — № 3. — С. 75–80
  • Івануса І. Б. Особливості структурних змін печінки щурів при впливі естрогенів та прогестинів на тлі застосування ацетамінофену / І. Б. Івануса, Т. К. Головата // Вісник морфології. — Вінниця, 2010. — С. 261–263.
  • Вронська Л.В., Михалків М.М., Дмухальська Є.Б., Поляк О.Б., Загричук Г.Я., Коробко Д.Б., Івануса І.Б., Чубка М.Б та ін. Перший досвід впровадження Z-системи у викладання хімічних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімії // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 37-40.