Ivanusa Iryna Bogdanivna

  • Lykhatskyi P.H., Fira L.S., Ivanusa I.B., Fira D.B. Development of oxidative stress and inflammatory processes in rats under nitrite-tobacco intoxication and after the use of enterosorption // Світ медицини та біології. – 2020. – № 2 (72). – С. 180-185.

  • Вронська Л.В., Івануса І.Б. Розробка спектрофотометричної методики визначення флавоноїдів у сухому екстракті пагонів чорниці // Фармацевтичний часопис. – 2019. - № 3(51). – С. 43-50.

  • Мykhalkiv M. M., Logoyda L. S., Soroka Y.V., Yakubyshyna I. High-performance liquid chromatography as an assay method for the investigation of conditions of enalapril maleate extraction by organic solvents // International Journal of Green Pharmacy. – 2018. – Vol. 12, № 1. – Р. 62-65.

  • Shanaida M. I., Ivanusa I. B., Kernychna I. Z. Phytochemical analysis of secondary metabolites of Satureja Hortensis L. // International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. – India, 2017. – № 2. – С. 315-318.

  • Logoyda L. S., Korobko D.B., Ivanusa I. B. , Kovalenko S.I. Development of the methodology of the chromatographic determination of nifedipine in medicines // Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. – 2017. – № 3. – С. 149-152.

  • Фурка О. Б., Івануса І. Б., Михалків М. М., Кліщ І. М. Зміна деяких показників антиоксидантної системи в щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету 2 типу // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19., № 1 – С. 25-30.

  • Фурка О. Б., Івануса І. Б., Михалків М. М., Кліщ І. М. Вплив ацетамінофену на зміну показників ендогенної інтоксикації і стану плазматичних мембран у тварин на тлі цукрового діабету типу 2 // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences of Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz, Poland. – 2017. – Vol. 7, No 8. – С. 1550-1561.

  • Furka О. B., Ivanusa І. B., Mykhalkiv М. М., Klishch І. М. Аcetaminophen influence on free radical oxidation indices changes in rats with type 2 diabetes mellitus // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2017. – Vol. 3, Issue 2. – Р. 45-50.

  • Коробчук В.М., Яцюк В.М., Михалків М.М., Івануса І.Б. Методи дослідження зопіклону в об’єктах судової експертизи // Фармацевтичний часопис. – Тернопіль, 2016. - № 1. – С. 59-65.

  • Lynda O. S., Ivanusa I. B., Fira L. S., Lykhatskyi P. H. Intensity of oxidative processes in a rat’s organism, damaged by tetrachloromethane after using lancifolia hosta leaves tincture // Фармацевтичний часопис. – 2016. – № 3. – С. 58-62.

  • Bekus I. R., Kyryliv M. V., Ivanusa I. B., Furka O. B., Krynytska I. Ya., Marushchak M. I. Biochemical parameters of lipid metabolism in animals affected by heavy metal salts and treated with carnitine chloride and sodium alginate // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. – № 2. – С. 42 – 46.

  • Івануса І. Б. Окиснювальна модифікація білків і стан ендогенної інтоксикації при гострому токсичному ураженні ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів при корекції тіотриазоліном // Український біофармацевтичний журнал. – 2015. – № 2(37). – С. 49-53.

  • Івануса І.Б. Особливості показників вільнорадикального окиснення і антиоксидантної системи у тварин за умов гострого токсичного та субхронічного ураження ацетамінофеном на тлі довготривалого застосування естрогенів та прогестинів при корекції тіотриазоліном та гепадифом // Фармацевтичний часопис. – 2015. - № 2(34). – С. 101-107.

  • Івануса І.Б. Вплив тіотриазоліну та гепадифу на метаболічні процеси у тварин з гострим токсичним та субхронічним ураженням ацетамінофеном на фоні довготривалого застосування естрогенів та прогестинів // Фармацевтичний часопис. – Тернопіль, 2015. – № 3. – С. 78-82.

  • Кернична І.З., Івануса І.Б., Михалків М.М. Визначення елементного складу шпинату городнього (Spinacia oleracea L.) родини Лободових (Chenopodiaceae) // Медична та клінічна хімія. – 2015. – № 4. – С. 84-86.

  • Бекус І.Р., Кирилів М.В., Криницька І.Я., Івануса І.Б. Вплив алкогольної інтоксикації на ліпідний профіль печінки та крові білих щурів // Український біофармацевтичний журнал. – 2014. – № 1(30). – С. 4-8.

  • Логойда Л.С, Зарівна Н.О., Івануса І.Б. Розробка методик ідентифікації фенібуту в лікарських засобах // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 1(20). – С. 63-66.

  • Зарічна О.Й., Івануса І.Б., Кліщ І.М. Особливості гуморальної ланки імунної системи у щурів з гострим гепатитом на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2(21). – С. 77-80.

  • Логойда Л.С., Коробко Д.Б., Івануса І.Б., Зарівна Н.О., Поляк О.Б. Обгрунтування складу активних фармацевтичних інгредієнтів таблеток з екстрактами валеріани, меліси та гліцину за результатами вивчення стреспротекторної дії // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. – 2013. – № 4. – С. 37-40.

  • Логойда Л.С., Коробко Д.Б., Івануса І.Б., Зарівна Н.О Вивчення ефективності стреспротекторної дії комбінації з екстрактами валеріани, меліси та гліцину // Південноукраїнський медичний науковий журнал. – 2013. – № 6. – С. 79-82.

  • Заривна Н.О., Вронска Л.В., Чубка М.Б., Ивануса И.Б., Михалкив М.Н. К вопросу усовершенствования технологии жидкого экстракта тимьяна ползучего // Сборник статей пятнадцатой международной научно-практической конференции "Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике". Под ред. А. П. Кудинова. - Санкт-Петербург. Изд-во Политехнического университета, 2013. – С.145 – 149.

  • Івануса І. Б., Бекус І. Р., Михалків М. М. Окиснювальна модифікація білків і стан ендогенної інтоксикації при гострому токсичному ураженні ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – № 1. – С. 66-75.

  • Івануса І. Б., Головата Т. К., Кернична І. З. Морфологічне дослідження гепатопротекторної ефективності тіотриазоліну при застосуванні ацетамінофену в комбінації з прогестинами та естрогенами в експерименті // Вісник наукових досліджень. – 2011. – № 2. – С. 130-132.

  • Івануса І. Б., Кліщ І. М., Кернична І. З., Василишин Н. А. Вплив ацетамінофену на активність процесів ліпопероксидації і стан антиоксидантної системи статевозрілих щурів-самок на тлі тривалого застосування прогестинів та естрогенів // Медична хімія. – 2011. – № 2. – С. 56-62.

  • Івануса І. Б. Вплив тіотриазоліну на деякі показники антиоксидантної системи, вільнорадикального окиснення та ендогенної інтоксикації у щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі тривалого введення естрогенів і прогестинів // Медична хімія. – 2011. – № 3. – С. 75-80.

  • Івануса І. Б., Головата Т. К. Особливості структурних змін печінки щурів при впливі естрогенів та прогестинів на тлі застосування ацетамінофену // Вісник морфології. – 2010. – С. 261-263.