Horlachuk Nataliia Victorivna

  • Logoyda L. S., Dutchak O., Horlachuk N. V. In vitro Dissolution Kinetics of Amlodipine Tablets under Biowaiver Conditions // Pharmakeftiki. – 2020. – № 32(2). – Р. 102–108.

  • Дармограй Н. Н., Галькевич И. И., Горлачук Н.В. Идентификация и количественное определение миртазапина, выделенного из биологического материала, методом высокоэффективной жидкостной хроматографии // Судебно-медицинская экспертиза. – 2019. – № 4. – С. 37-40.

  • Horlachuk N. V., Halkevych I. I., Logoyda L.S., Mosula L.M., Zarivna N. O., Polyauk O. B. Chromatography–mass spectrometry analysis of tianeptine in urine // International Journal of Green Pharmacy. – 2019. – № 13 (1). – Р. 87-91.

  • Logoyda L. S., Horlachuk N. V., Zarivna N. O., Polyauk O. B., Soroka Y. V., Herasymiuk M. In Vitro Dissolution Kinetics of Bisoprolol Tablets Under Biowaiver Conditions / Liliya Logoyda, // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2019. – №13 (1). – Р. 54-58.

  • Горлачук Н. В., Мосула Л. М., Зарівна Н. О. Хромато-мас-спектрометричний аналіз тіанептину в сечі // Медична та клінічна хімія. – 2018. – Т.20, №4. – С.146-152.

  • Горлачук Н. В., Поляк О. Б. Визначення міансерину в біологічному матеріалі методом високоефективної рідинної хроматографії // Південноукраїнський медичний науковий журнал – 2016.– № 3. – С. 48-52.

  • Гончарук Н. В. Аналіз ринку антианемічних лікарських засобів // Фармацевтичний часопис. – 2012.– №4. – С. 125-128.

  • Гончарук Н.В., Галькевич І. Й. Порівняльна оцінка ефективності методик ізолювання міансерину з крові // Фармацевтичний часопис. – 2012.– №1. – С. 40-42.

  • Гончарук Н.В., Галькевич І. Й. Розробка методів аналізу міансерину // Фармацевтичний журнал. – 2008. – № 6. – С. 58-61.

  • Гончарук. Н. В., Галькевич І. Й. Екстракція тіанептину з водних розчинів та його аналіз у біологічних рідинах організму // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2008.– № 1-3. – С. 96-99.

  • Гончарук. Н. В., Галькевич І. Й. Порівняльна оцінка методів виділення тіанептину з біологічного матеріалу // Фармацевтичний часопис. – 2008.– №3. – С. 46-49.

  • Гончарук Н. В., Галькевич І. Й. Екстракційно-фотометричне визначення міансерину // Медична хімія .–2008. –Т.10 – № 1– С.118-120.

  • Гончарук. Н. В., Галькевич І. Й. Застосування методу хроматографії в тонкому шарі сорбенту для ідентифікації тіанептину //Фармацевтичний часопис. – 2007.– № 3. – С. 37-38.