Kucher Tetyana Volodymyrivna

  • Мосула Л. М. Досвід впровадження нової навчальної дисципліни «Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків» у процесі підготовки майбутніх провізорів / Л. М. Мосула, Л. С. Криськів, Т. В. Кучер // Медична освіта. – 2019. - № 2. – С. 31-35.
  • Аналітичний огляд побічних ефектів та гострих отруєнь прохлороперазином / С. І. Мерзлікін, Т. В. Кучер, В. І. Степаненко, О. Г. Погосян. // Український біофармацевтичний журнал. – 2019. – № 2 (59). – С. 14-20.
  • Methodology of gliclazide detection in biological samples / S. I. Merzlikin, T. V. Kucher, K. Y. Netosova, D. S. Kharchenko. // Ars Pharmaceutica. – 2018. – Vol. 59, № 2. – P. 85-90.
  • Пат. 123009 Україна, МПК 2017.01 G01N 30/02 G01N 30/04 A61K 31/00 (2006.01). Спосіб визначення гліклазиду в біологічних об’єктах / Кучер Т. В., Мерзлікін С. І.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2017 06653; заявл. 27.06.2017; опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3. - 5 с
  • Кучер Т. В. Хроматографическое обнаружение глибенкламида в биологических объектах при моделировании комбинированных отравлений лекарственными веществами / Т. В. Кучер, С. И. Мерзликин, Е. В. Коваленко // Вестник фармации. – 2016. - № 1. – С. – 28-33.
  • Кучер Т. В. Дослідження розподілу глібенкламіду в органах тварин при моделюванні гострої інтоксикації / Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін, С. Ю. Штриголь // ScienceRise. – 2016. – № 3. – С. 7-12.
  • Пат. 109315 Україна, МПК 2016.01 G01N 30/00 A61K 31/64 (2006.01). Спосіб визначення глібенкламіду в біологічних об’єктах / Кучер Т. В., Мерзлікін С. І.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2016 01000; заявл. 08.02.2016; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16. - 5 с.
  • Кучер Т. В. Хроматографическое обнаружение глибенкламида в биологических объектах при моделировании комбинированных отравлений лекарственными веществами / Т. В. Кучер, С. И. Мерзликин, Е. В. Коваленко // Вестник фармации. – 2016. - № 1. – С. – 28-33.
  • Кучер Т. В. Вибір та стандартизація умов селективного розділення глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду в тонкому шарі сорбенту / Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. – 2015. – № 1. – С. 8-13.
  • Кучер Т. В. Хроматографічне дослідження вилучень глібенкламіду, гліклазиду та глімепіриду із біологічних об’єктів / Т. В. Кучер, С. І. Мерзлікін // Вісник фармації. – 2015. – № 4. – С. 3-7.
  • Кучер Т. В. Идентификация производных сульфонилмочевины цветными реагентами / Т. В. Кучер, С. И. Мерзликин // Фармация Казахстана. – 2014. - № 7 (158). – С. 35-37.
  • Мерзлікін С. І. Інформаційний огляд небезпечних наслідків застосування ламотриджину / С. І. Мерзлікін, Т. В. Кучер, І. О. Журавель // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2012. – № 3 (28). – С. 3-9.