Mykhalkiv Mariya Mykolaivna

  • Mykhalkiv M. M., Logoyda L. S., Ivanusa I. B., Soroka Y. V., Yakubishyna I. High-performance liquid chromatography as assay method for the investigation of conditions of enalapril maleate extraction by organic solvents // International Journal of Green Pharmacy. – 2018. – Vol. 12. – № 1. – Р. 62-65.

  • Mykhalkiv M. M., Logoyda L. S., Polyauk O. B., Zarivna N. O., Soroka Y. V., Ryabokon S., Riabokon M. HPLC as an assay method for the investigation of conditions of bisoprolol extraction by organic solvents // International Journal of Green Pharmacy. – 2018. – Vol. 12, № 1. – P. 276-279.

  • Logoyda L. S., Mykhalkiv M. M., Polyauk O. B., Zarivna N. O., Soroka Y. V., Demydiak O.L. Ultra-high-performance Liquid Chromatography as an Assay Method for the Investigation of Conditions of Captopril Extraction by Organic Solvents // Asian Journal of Pharmaceutics. – 2018. – Vol. 12, № 1. – Р. 168-171.

  • Фурка О. Б., Івануса І. Б., Михалків М. М., Кліщ І. М. Зміна деяких показників антиоксидантної системи в щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету 2 типу // Медична та клінічна хімія. – 2017. – Т. 19, № 1 – С. 25-30.

  • Фурка О. Б., Івануса І. Б., Михалків М. М., Кліщ І. М. Вплив ацетамінофену на зміну показників ендогенної інтоксикації і стану плазматичних мембран у тварин на тлі цукрового діабету типу 2 // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences of Kazimierz Wielki University inBydgoszcz, Poland. – 2017. – Vol. 7, № 8. – С. 1550-1561.

  • Furka О. B., Ivanusa І. B., Mykhalkiv М. М., Klishch І. М. Аcetaminophen influence on free radical oxidation indices changes in rats with type 2 diabetes mellitus / // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2017. – Vol. 3, Issue 2. – Р. 45-50.

  • Коробчук В. М., Яцюк В. М., Михалків М. М., Івануса І. Б. Методи дослідження зопіклону в об’єктах судової експертизи // Фармацевтичний часопис. – 2016. - № 1 (37). – С.59-65.

  • Кернична І. З., Івануса І. Б., Михалків М. М. Визначення елементного складу шпинату городнього (Spinacia oleracea L.) родини Лободових (Chenopodiaceae) // Медична та клінічна хімія. – 2015. – № 4. - С. 84-86.

  • Демид А. Є., Чубка М. Б., Михалків М. М. Визначення вмісту органічних кислот у траві вербозілля лучного // Фармацевтичний часопис. – Тернопіль, 2014. — № 1. — С. 18-21.

  • Івануса І. Б., Бекус І. Р., Михалків М. М. Оксиснювальна модифікація білків і стан ендогенної інтоксикації при гострому токсичному ураженні ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – № 1 (39). – С. 66-75.

  • Васенда М. М., Вронська Л. В., Логойда Л. С., Михалків М. М. Розробка методики кількісного визначення гліцину у таблетках, що містять магній аспарагінат, гліцин і тіотриазолін // Фармацевтичний часопис. – 2011. - № 4. – С. 73-76.

  • Тимошик Ю. В., Васенда М. М., Петренко В. В., Михалків М. М, Грошовий Т. А. Оптимізація спектрофотометричного визначення магнію аспарагінату // Медична хімія. – 2010. – № 41. – C. 35-38.

  • Логойда Л. С., Вронська Л. В., Демид А. Є., Михалків М. М. Спектрофотометричне визначення гліцину у таблетках, що містять гліцин та деякі рослинні екстракти. – Фармацевтичний часопис. – 2010. - № 4. – С. 50-54.

  • Зарівна Н. О., Вронська Л. В., Михалків М. М. Аналіз ринку лікарських засобів на основі чебрецю звичайного // Фармацевтичний часопис. – 2010. - № 4. – С. 59-63.

  • Гранківська-Рябоконь С.C., Михалків М.М., Кубант Р.М., Боровик І.О., Творко В.М. Вплив металокомплексу гістидинату міді на деякі показники ендогенної інтоксикації у щурів різного віку із нітритним токсикозом // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2004. – № 2. – С. 36-38.

  • Михалків М. М., Рябоконь-Гранківська С. С., Кубант Р. М. Вплив металокомплексів гістидину на вміст заліза, а також церулоплазміну та трансферину в крові тварин з хімічним ураженням печінки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – № 1. – С. 147-148.

  • Рябоконь-Гранківська С. С., Кубант Р. М., Михалків М. М., Павліковська В. В., Сусла Г. Б. Вплив металокомплексу гістидинату міді на показники вільнорадикального окиснення білків плазми крові тварин із нітритною інтоксикацією // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2003. – № 1. – С. 149-150.

  • Гранківська С. С., Михалків М. М., Гонський Я. І., Калинський М. І. Ендогенна інтоксикація у тварин ураженних натрію нітритом та її корекція ентеросорбентом “Фібрабет” і металокоплексом гістидинатом міді // Вісник наукових досліджень. – 2003. – № 2. – С. 90-92.

  • Гонський Я. І., Дмухальська Є. Б., Михалків М. М., Кубант Р. М. Зміни показників ендогенної інтоксикації у тварин різного віку при хімічному ураженні печінки // Екологія і ноосферологія. – 2002. – Т.12, № 3-4. – С. 95-102.

  • Гонський Я. І., Гранківська С. С., Михалків М. М. Вплив гістидинату міді на деякі показники крові тварин різного віку з хімічним ураженням печінки. Буковинський медичний вісник. – 2002. - Т. 6, № 3. – С. 163-166.

  • Гонський Я. I., Михалкiв М. М., Кубант Р. М., Дмухальська Є. Б., Кліщ І. М. Динаміка вмісту про- і антиоксидантів у тварин різного віку з експериментальним гепатозом на фоні інтоксикації хлоридом кадмію // Буковинський медичний вісник. – 2001. – № 2. – С. 175-180.

  • Михалків М.М. Вплив унітіолу та гістидинату міді на активність каталази та фосфоліпази А2 у тварин з хімічним ураженням печінки // Медична хімія. – 2001. – № 2. – С. 59-61.

  • Гонський Я. І., Кубант Р. М., Михалків М. М. Вплив ксенобіотиків in vitro на активність супероксиддисмутази та вміст малонового диальдегіду в гомогенаті печінки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль: Укрмедкнига. –– 2001. – Вип. 6. – С. 89.

  • Гонський Я. І., Михалків М. М. Вплив гістидину на активність деяких антиоксидантних ферментів крові тварин різного віку з хімічним ураженням печінки // Науковий вісник ЧНУ. Серія: Біологія. – 2001. – Вип. 126. – С. 53-58.

  • Гонський Я. I., Михалкiв М. М. Вплив гістидину та його металокомплексів на стан глутатіонової системи тварин різного віку з хімічним ураженням печінки // Наукові записки Тер. держ. пед. ун-ту. Серія: Біологія. – 2000. – № 4(11). – С. 63-67.

  • Курдуманова О. И., Михалкив М. Н., Бутакова Н. В. Влияние замораживания на качество ягод // Естественные науки и экология: Ежигодник ОмГПУ. – 1997. – Вып.2. – С. 71-73.