Mykhalkiv Mariya Mykolaivna

  • High-performance liquid chromatography as assay method for the investigation of conditions of enalapril maleate extraction by organic solvents / M. Mykhalkiv, L. Logoyda, I. Ivanusa, Y. Soroka, I. Yakubishyna. International Journal of Green Pharmacy. 2018. Vol. 12, № 1. Р. 62–65.
  • HPLC as assay method for the investigation of conditions of bisoprolol extraction by organic solvents / M. Mykhalkiv, L. Logoyda, O. Polyauk, N. Zarivna, Y. Soroka, S. Ryabokon, M. Riabokon. International Journal of Green Pharmacy. 2018. Vol. 12, № 1, Suppl. Р. S276–279.
  • UHPLC as assay method for the investigation of conditions of captopril extraction by organic solvents / L. Logoyda, M. Mykhalkiv, O. Polyauk, N. Zarivna, Y. Soroka, O. Demydiak. Asian Journal of Pharmaceuticals. 2018. Vol. 12, № 1. Р. 168–171.
  • Зміна деяких показників антиоксидантної системи в щурів з токсичним ураженням ацетамінофеном на тлі цукрового діабету 2 типу / О. Б. Фурка, І. Б. Івануса, М. М. Михалків, І. М. Кліщ // Медична та клінічна хімія. – Тернопіль, 2017. Т. 19. № 1 – С. 25 – 30.
  • Вплив ацетамінофену на зміну показників ендогенної інтоксикації і стану плазматичних мембран у тварин на тлі цукрового діабету типу 2 / О. Б. Фурка, І. Б. Івануса, М. М. Михалків, І. М. Кліщ // Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences of Kazimierz Wielki University inBydgoszcz, Poland, Vol 7 No 8 2017. – С. 1550 – 1561.
  • Аcetaminophen influence on free radical oxidation indices changes in rats with type 2 diabetes mellitus / О. B. Furka, І. B. Ivanusa, М. М. Mykhalkiv, І. М. Klishch // International Journal of Medicine and Medical Research 2017, Volume 3, Issue 2, p. 45–50
  • Необхідність поглибленого вивчення фізико-хімічних методів аналізу в фармацевтичній освіті / Івануса І.Б., Михалків М.М. // Медична освіта. – Тернопіль, 2016. — № 1. — С. 24–26.
  • Методи дослідження зопіклону в об’єктах судової експертизи / В. М. Коробчук, В. М. Яцюк, М. М. Михалків, І. Б. Івануса // Фармацевтичний часопис. – 2016. - № 1 (37). – С.59-65.
  • Роль розрахункових задач при вивченні аналітичної хімії у фармацевтичній освіті / І. Б. Івануса, М.М. Михалків, А.Є. Демид // Медична освіта. – Тернопіль, 2015. — № 4. — С. 24–26.
  • Визначення елементного складу шпинату городнього (Spinacia oleracea L.) родини Лободових (Chenopodiaceae) /І.З. Кернична, І.Б. Івануса, М.М. Михалків // Медична та клінічна хімія. – 2015. – № 4. - С. 84-86.
  • Визначення вмісту органічних кислот у траві вербозілля лучного / А.Є. Демид, М.Б. Чубка, М.М. Михалків // Фармацевтичний часопис. – Тернопіль, 2014. — № 1. — С. 18–21.
  • К вопросу усовершенствования технологии жидкого экстракта тимьяна ползучего / Заривна Н.О., Вронска Л.В., Чубка М.Б., Ивануса И.Б., Михалкив М.Н. // Сборник статей пятнадцатой международной научно-практической конференции "Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности и экономике". Под ред. А. П. Кудинова. - Санкт-Петербург. Изд-во Политехнического университета, 2013. - С.145-149.
  • Історія впровадження кредитно-модульної системи у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України (десятилітній досвід роботи) / за ред. Р.Богатирьової, М.Осійчука, О.Волосовця, Л.Ковальчука. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – 228 с. (Укладачі Р.Богатирьова, М.Осійчук, О.Волосовець, Л.Ковальчук, І.Мисула, О.Денефіль, О.Боярчук, М.Залізняк, М.Михалків, Н.Панчишин)
  • Реалізація міждисциплінарної інтеграції при вивченні хімічних дисциплін студентами фармацевтичного факультету / М.М. Михалків, А.Є. Демид, М.Б. Чубка, І.Б. Івануса // Медична освіта. – 2013. – № 4. – С. 61-65.
  • Івануса І.Б., Бекус І.Р., Михалків М.М. Оксиснювальна модифікація білків і стан ендогенної інтоксикації при гострому токсичному ураженні ацетамінофеном на фоні довготривалого введення естрогенів та прогестинів // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – № 1 (39). – С. 66-75.
  • Васенда М.М., Вронська Л.В., Логойда Л.С., Михалків М.М. Розробка методики кількісного визначення гліцину у таблетках, що містять магній аспарагінат, гліцин і тіотриазолін // Фармацевтичний часопис. – 2011. - № 4. – С. 73-76.
  • Ю.В.Тимошик, М.М.Васенда, В.В.Петренко, М.М.Михалків, Т.А.Грошовий оптимізація спектрофотометричного визначення магнію аспарагінату // Медична хімія, 2010 рік. - № 41 . C. 35-38.
  • Логойда Л.С., Вронська Л.В., Демид А.Є., Михалків М.М. Спектрофотометричне визначення гліцину у таблетках, що містять гліцин та деякі рослинні екстракти. – Фармацевтичний часопис. – 2010. - № 4. – С. 50-54.
  • Зарівна Н.О., Вронська Л.В., Михалків М.М. Аналіз ринку лікарських засобів на основі чебрецю звичайного // Фармацевтичний часопис. – 2010. - № 4. – С. 59-63.
  • Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Михалків М.М., Шанайда М.І. та ін. Збірник тестових завдань для підготовки студентів фармацевтичного факультету до ліцензійного тестового іспиту „Крок-1. Фармація” та „Крок-1. Клінічна фармація”. – Тернопіль, 2009. – 380 с.
  • Коробко Д.Б., Соколова Л.В., Михалків М.М., Шанайда М.І. та ін. Збірник тестових завдань для підготовки студентів фармацевтичного факультету до тестового іспиту „Крок-1. Фармація” та „Крок-1. Клінічна фармація”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008. – 276 с.
  • Вронська Л.В., Михалків М.М., Дмухальська Є.Б., Поляк О.Б., Загричук Г.Я., Коробко Д.Б., Івануса І.Б., Чубка М.Б та ін. Перший досвід впровадження Z-системи у викладання хімічних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімії // Медична освіта. – 2008. – № 1. – С. 37-40.
  • Вронська Л.В., Грошовий Т.А., Михалків М.М., Чубка М.Б., Шалата В.Я., Онишків О.І., Коваль В.М., Стахів Л.Є., Зворська О.З., Белей С.Я. Технологія та стандартизація таблетованих біологічно активних добавок // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 13 червня 2008 року – Тернопіль: Укрмедкнига, 2008, - 153с.
  • Соколова Л.В., Шанайда М.И., Михалкив М.Н., Лихацкий П.Г., Вронская Л.В. и др. Сборник тестовых заданий для подготовки иностранных студентов к лецинзионному тестовому экзамену «Крок – 1. Фармация». // Тернополь, 2007. – 369 с.
  • Соколова Л.В., Шанайда М.І., Михалків М.М., Лихацький П.Г., Вронська Л.В. та ін. Збірник тестових завдань для підготовки студентів до ліцензійного тестового іспиту «Крок – 1. Фармація». // Тернопіль, 2007. – 345 с.
  • Соколова Л.В., Михалків М.М., Вронська Л.В., Загричук Г.Я., Коробко Д.Б. та ін. Збірник тестових завдань для підготовки студентів фармацевтичного факультету до ліцензійного тестового іспиту „КРОК-1. Фармація” та „КРОК-1. Клінічна фармація” //Збірник тестових завдань. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – 320 с.
  • Вадзюк С.Н., … Вронська Л.В., Михалків М.М. та ін. Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до ліцензійного іспиту “Крок –1. Фармація”. - Тернопіль, 2005. – 173 с.
  • Михалків М.М., Вронська Л.В., Гранківська – Рябоконь С.С. Один з можливих варіантів системи оцінювання знань студентів // Матеріали науково-практичної конференції “Досвід впровадження основних засад болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти.” – Тернопіль “Укрмедкнига”, 2005. – С. 379-384.
  • Гранківська-Рябоконь С., Михалків М., Кубант Р., Боровик І., Творко В. Вплив металокомплексу гістидинату міді на деякі показники ендогенної інтоксикації у щурів різного віку із нітритним токсикозом // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2004. - № 2.
  • Романишина Л.М., Криховець О.В., Михалків М.М., Бодров В.П. Вивчення хімії на початковому етапі фармацевтичної освіти іноземними студентами // Нові освітні технології у викладанні хімічних дисциплін. – 2004. – С. 85-87.
  • Вадзюк С.Н., … Вронська Л.В., Михалків М.М. та ін. Збірник тестових завдань для студентів фармацевтичного факультету для підготовки до ліцензійного іспиту “Крок –1. Фармація”. - Тернопіль, 2004. – 153 с.
  • М.М. Михалків, С.С. Рябоконь-Гранківська, Р.М. Кубант. Вплив металокомплексів гістидину на вміст заліза, а також церулоплазміну та трансферину в крові тварин з хімічним ураженням печінки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2003. - № 1.
  • Рябоконь-Гранківська С.С., Кубант Р.М., Михалків М.М., Павліковська В.В., Сусла Г.Б. Вплив металокомплексу гістидинату міді на показники вільнорадикального окиснення білків плазми крові тварин із нітритною інтоксикацією // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - 2003. - № 1.
  • Гранківська С.С., Михалків М.М., Гонський Я.І., Калинський М.І. Ендогенна інтоксикація у тварин ураженних натрію нітритом та її корекція ентеросорбентом “Фібрабет” і металокоплексом гістидинатом міді // Вісник наукових досліджень. – 2003.
  • Зміни показників ендогенної інтоксикації у тварин різного віку при хімічному ураженні печінки / Гонський Я.І., Дмухальська Є.Б., Михалків М.М., Кубант Р.М. // Екологія і ноосферологія. - 2002. – Т.12, № 3-4. – С. 95-102.
  • Гонський Я.І., Гранківська С.С., Михалків М.М. Вплив гістидинату міді на деякі показники крові тварин різного віку з хімічним ураженням печінки. Буковинський медичний вісник. – 2002. - Т. 6, № 3. – С. 163-166.
  • Гонський Я.I., Михалкiв М.М., Кубант Р.М., Дмухальська Є.Б., Кліщ І.М. Динаміка вмісту про- і антиоксидантів у тварин різного віку з експериментальним гепатозом на фоні інтоксикації хлоридом кадмію // Буковинський медичний вісник. - 2001. - № 2.
  • Михалків М.М. Вплив унітіолу та гістидинату міді на активність каталази та фосфоліпази А2 у тварин з хімічним ураженням печінки // Медична хімія. - 2001. - № 2. - С. 59-61.
  • Гонський Я.І., Кубант Р.М., Михалків М.М. Вплив ксенобіотиків in vitro на активність супероксиддисмутази та вміст малонового диальдегіду в гомогенаті печінки // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Тернопіль: Укрмедкнига - Вип. 6. - 2001. - С. 89.
  • Гонський Я.І., Михалків М.М. Вплив гістидину на активність деяких антиоксидантних ферментів крові тварин різного віку з хімічним ураженням печінки // Науковий вісник ЧНУ. Серія: Біологія. – 2001. – Вип. 126. – С. 53-58.
  • Гонський Я.I., Михалкiв М.М. Вплив гістидину та його металокомплексів на стан глутатіонової системи тварин різного віку з хімічним ураженням печінки // Наукові записки Тер. держ. пед. ун-ту. Серія: Біологія. - 2000. - № 4(11). - С. 63-67.
  • О.И. Курдуманова, М.Н. Михалкив, Н.В. Бутакова. Влияние замораживания на качество ягод // Естественные науки и экология: Ежигодник ОмГПУ. Вып.2 - Омск: Изд-во ОмГПУ, 1997. – С. 71-73.